Sản phẩm khác
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 4
  • Truy cập hôm nay: 231
  • Lượt truy cập: 1398014
  • Số trang xem: 1689281
  • Tổng số danh mục: 40
  • Tổng số sản phẩm: 46
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA
KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA

TRA CỨU THÔNG TIN HÀNG GỬI TỚI KHÁCH

------oOo------
 
http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Mua-qua-nhau-noni-ban-trai-nhau-ban-qua-nhau-kho-noni-juice-noni-ball.jpg THÔNG TIN KHÁCH HÀNG GỒM: Họ và Tên - Mã hàng (Click để xem thông tin)
 
THÁNG 08/2019

Ngày 14/08/2019: Khách hàng: THUỲ DƯƠNG

    Địa chỉ: Long An - Mã hàng: 1595537716144

    Mua: 10 Nước Cốt Nhàu - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 13/08/2019: Khách hàng: TRỊNH HOÀI THƯƠNG

    Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: 1576845796150

    Mua: 20kg Fresh Noni Fruit - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 12/08/2019: Khách hàng: Jang Heong Sik

    Địa chỉ: KOREA http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg- Mã hàng: Hand Carry

    Mua: 10 Noni Juice - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 10/08/2019: Khách hàng: Chị VI

    Địa chỉ: KOREA http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg- Mã hàng: Hand Carry

    Mua: 30 Noni Pill - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 07/08/2019: Khách hàng: Lee Ho Lee

    Địa chỉ: KOREA http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg- Mã hàng: Hand Carry

    Mua: 10 Noni Powder - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 06/08/2019: Khách hàng: Chị MAI / NGUYỄN HỮU DŨNG

    Địa chỉ: HÀ TĨNH - Mã hàng: 1582556501571

    Mua: 10 Noni Soap - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 06/08/2019: Khách hàng: TRẦN VĂN LÂN

    Địa chỉ: THANH HOÁ - Mã hàng: 1582797035655

    Mua: 3 Nhàu Ngâm Đường - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 05/08/2019: Khách hàng: Chị MINH

    Địa chỉ: VĨNH PHÚC - Mã hàng: 1604164707425

    Mua: 5 Noni Tea, 3kg Noni Fruit - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 03/08/2019: Khách hàng: QUỲNH THIÊN

    Địa chỉ: ĐÀ NẴNG - Mã hàng: 1592960546920

    Mua: 20 Noni Juice - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 03/08/2019: Khách hàng: Chị CHIÊU

    Địa chỉ: HÀ NỘI - Mã hàng: 1578985095678

    Mua: 30kg Fresh Noni Fruit, 1kg Dry Noni Fruit - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 02/08/2019: Khách hàng: HOÀNG THỊ HUYỀN

    Địa chỉ: NGHỆ AN - Mã hàng: 1577833403689

    Mua: 10 Noni Juice - Hình ảnh: Hình 1

 


THÁNG 07/2019
 

Ngày 31/07/2019: Khách hàng: NGUYỄN THỊ HƠN

    Địa chỉ: HẢI PHÒNG - Mã hàng: 1598373284007

    Mua: 10 Noni Capsules 500V - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 31/07/2019: Khách hàng: TRỊNH HOÀI THƯƠNG

    Địa chỉ: HÀ NỘI - Mã hàng: 1572034787660

    Mua: 10kg Fresh Noni Fruit - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 25/07/2019: Khách hàng: NGUYỄN THỊ OANH

    Địa chỉ: THANH HOÁ - Mã hàng: 1590277089801

    Mua: 2kg Dry Noni Fruit - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 25/07/2019: Khách hàng: PHẠM THỊ NGÂN

    Địa chỉ: HẢI PHÒNG - Mã hàng: 1598481105981

    Mua: 9 Noni Capsules - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 25/07/2019: Khách hàng: NGUYỄN THU HÀ

    Địa chỉ: HẢI PHÒNG - Mã hàng: 1598233774316

    Mua: 10 Noni Soap - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 24/07/2019: Khách hàng: PHAN VĂN DƯƠNG / MS. DUNG

    Địa chỉ: HÀ TĨNH- Mã hàng: 1594161635590

    Mua: 8 Noni Juice - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 07/08/2019: Khách hàng: Kim Un Ae

    Địa chỉ: KOREA http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg- Mã hàng: Hand Carry

    Mua: 10 Noni Juice - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 23/07/2019: Khách hàng: DƯƠNG THỊ HUYỀN

    Địa chỉ: HÀ NỘI - Mã hàng: 1576901997231

    Mua: 60Kg Dry Noni Fruit - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 23/07/2019: Khách hàng: MS. NGÀ

    Địa chỉ: NINH BÌNH - Mã hàng: 1599783377206

    Mua: 2 Pure Noni Extract - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 23/07/2019: Khách hàng: MS. TRANG

    Địa chỉ: BẮC GIANG - Mã hàng: 1576721845203

    Mua: 5 Pure Noni Extract - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 23/07/2019: Khách hàng: TRẦN THỊ THUỶ

    Địa chỉ: HẢI PHÒNG - Mã hàng: 1599961465736

    Mua: 6 Noni Tea Bag - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 22/07/2019: Khách hàng: HOÀNG THỊ BÌNH

    Địa chỉ: Đồng Nai - Mã hàng: 1603309575954

    Mua: 6 Noni PILL - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 22/07/2019: Khách hàng: ÁNH NGỌC

    Địa chỉ: Bắc Ninh - Mã hàng: 1603542017213

    Mua: 20 Noni Powder, 30 Noni Pill 100% - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 22/07/2019: Khách hàng: NGUYỄN THU HÀ

    Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: 1603172973657

    Mua: 4 Noni Juice, 1 Noni Pill - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 19/07/2019: Khách hàng: PHẠM THỊ NGÂN

    Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: 1582065904630

    Mua: 5 Noni Pill - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 15/07/2019: Khách hàng: NGUYỄN VĂN TRANG (Q)

    Địa chỉ: Thanh Hoá - Mã hàng: 1578730677434

    Mua: 7Kg Noni Fruit - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 10/07/2019: Khách hàng: VÕ HỒNG PHƯỢNG

    Địa chỉ: Tây Ninh - Mã hàng: 1604971387349

    Mua: 10 Noni Soap - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 10/07/2019: Khách hàng: LÊ LINH NHÂM

    Địa chỉ: Bắc Giang - Mã hàng: 1603447044842

    Mua: 1kg Dry Noni Fruit - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 09/07/2019: Khách hàng: LÊ LINH NHÂM

    Địa chỉ: Bắc Giang - Mã hàng: 1603100267698

    Mua: 2kg Dry Noni Fruit - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 09/07/2019: Khách hàng: NGUYỄN THU HÀ

    Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: 1603400265986

    Mua: 11 Noni Juice, 2 Noni Pill 100%, 11 Noni Soap - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 06/07/2019: Khách hàng: Chị MINH

    Địa chỉ: Vĩnh Phúc - Mã hàng: 1600741626374

    Mua: 10 Noni Tea - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 06/07/2019: Khách hàng: NGUYỄN THỊ BÍCH

    Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: 1580410287526

    Mua: 1kg Noni Leaf - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 06/07/2019: Khách hàng: TĂNG THỊ HOẠ MY

    Địa chỉ: Tây Ninh - Mã hàng: 1580234925374

    Mua: 10 Noni Juice Huong Thanh - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 05/07/2019: Khách hàng: NGUYỄN THỊ LIÊN

    Địa chỉ: Quảng Ngãi - Mã hàng: 1581141923949

    Mua: 20 Noni Capsules - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 04/07/2019: Khách hàng: BÙI THỊ KIỀU TRANG

    Địa chỉ: Hà Nam - Mã hàng: 1595741762922

    Mua: 1 Noni Juice - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 04/07/2019: Khách hàng: NGUYỄN THU HÀ

    Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: 1595370017384

    Mua: 30kg Dry Noni Fruit, 10 Noni Pill 100%, 2 Noni Juice, 1 Noni Tea - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 03/07/2019: Khách hàng: MÀN VĂN LĂNG

    Địa chỉ: Ninh Bình - Mã hàng: 1598460561574

    Mua: 1kg Noni Leaf - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 03/07/2019: Khách hàng: ĐINH THỊ NGỌC EM

    Địa chỉ: Cần Thơ - Mã hàng: 1602869886761

    Mua: 5 Noni Juice - Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 02/07/2019: Khách hàng: LÊ THỊ HIỆP

    Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: 1602693784681

    Mua: 12,5kg Dry Noni Fruit - Hình ảnh: Hình 1

 


XEM THÊM THÔNG TIN GỬI HÀNG 3 THÁNG GẦN NHẤT: http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/guide_hand-noni-dai-ly-nhau-thai-hung.gif

 

Năm 2019:  Tháng 08 - Tháng 07 - Tháng 06 .....