Sản phẩm khác
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 10
  • Truy cập hôm nay: 492
  • Lượt truy cập: 1471046
  • Số trang xem: 1769372
  • Tổng số danh mục: 40
  • Tổng số sản phẩm: 46
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA
KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA

TRA CỨU THÔNG TIN HÀNG GỬI TỚI KHÁCH

------oOo------
 
http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Mua-qua-nhau-noni-ban-trai-nhau-ban-qua-nhau-kho-noni-juice-noni-ball.jpg THÔNG TIN KHÁCH HÀNG GỒM: Họ và Tên & Hình ảnh gửi hàng (Click để xem thông tin)
 
THÁNG 02/2020
 
 
 

Ngày 20/02/2020: Khách hàng: NGHIÊM THỊ THOA

    Địa chỉ: Hà Nội  - Mua: 10kg Trái Nhàu Khô (Noni Fruit)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 18/02/2020: Khách hàng: QUỲNH THIÊN

    Địa chỉ: Đà Nẵng  - Mua: 20 Nước Cốt Nhàu Nguyên Chất (Noni extract)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 17/02/2020: Khách hàng: TRẦN THỊ YẾN (GIÁP)

    Địa chỉ: Bắc Ninh  - Mua: 10kg Trái Nhàu Khô (Noni Fruit)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 14/02/2020: Khách hàng: NGUYỄN VĂN ÚT

    Địa chỉ: Cần Thơ  - Mua: 7 Viên Nhàu (Huong Thanh Noni Pill)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 07/02/2020: Khách hàng: Chị MINH (Kế Toán)

    Địa chỉ: Vĩnh Phúc  - Mua: 3 Bột Nhàu (Noni powder), 1kg Rễ Nhàu (Noni roots)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 07/02/2020: Khách hàng: NGUYỄN THỊ DUNG

    Địa chỉ: Hưng Yên  - Mua: 5kg Quả Nhàu Khô (Noni fruit)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 06/02/2020: Khách hàng: TRẦN VĂN CƯỜNG

    Địa chỉ: Tây Ninh  - Mua: 2 Viên Nang Nhàu, 3 Trà Nhàu, 2 Bột Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2


Ngày 03/02/2020: Khách hàng: MẠC THỊ THU THUỶ

    Địa chỉ: Hải Dương  - Mua: 10kg Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 01/02/2020: Khách hàng: Ms. TRANG

    Địa chỉ: Bắc Giang  - Mua: 5 Noni Juice

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2THÁNG 01/2020

 

Ngày 31/01/2020: Khách hàng: ĐẶNG THỊ HƯƠNG

    Địa chỉ: Hải Dương  - Mua: 10kg Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 21/01/2020: Khách hàng: HUỲNH CÔNG TUẤN THANH

    Địa chỉ: Tây Ninh  - Mua: 4 Bột Nhàu, 5 Viên Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 16/01/2020: Khách hàng: NGUYỄN TRƯỜNG MỘNG VI

    Địa chỉ: Vũng Tàu  - Mua: 6 Bột Nhàu, 4 Viên Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 16/01/2020: Khách hàng: NGUYỄN LỆ GIANG

    Địa chỉ: Vĩnh Phúc  - Mua: 3 Viên Nhàu Nguyên Chất, 2 Xà Phòng Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 16/01/2020: Khách hàng: THÁI CHÂU

    Địa chỉ: Đồng Nai  - Mua: 3 Huong Thanh Noni Powder

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 16/01/2020: Khách hàng: BÙI HÀ PHONG

    Địa chỉ: Nam Định  - Mua: 2 Noni Powder

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 14/01/2020: Khách hàng: LÊ HOÀNG KHANH

    Địa chỉ: Đồng Nai  - Mua: 2 Bột Nhàu, 2 Viên Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 14/01/2020: Khách hàng: Anh TRUNG

    Địa chỉ: Đồng Nai  - Mua: 3 Noni Pill

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 14/01/2020: Khách hàng: LÊ THỊ HIỆP

    Địa chỉ: Hải Phòng  - Mua: 10kg Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 14/01/2020: Khách hàng: DƯƠNG THỊ HUYỀN

    Địa chỉ: Hà Nội  - Mua: 60kg Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 13/01/2020: Khách hàng: TRẦN THỊ THÌN

    Địa chỉ: Thừa Thiên Huế  - Mua: 3 Nhàu Ngâm Đường, 1 Nước Cốt Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 13/01/2020: Khách hàng: NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

    Địa chỉ: Phú Thọ  - Mua: 5kg Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 10/01/2020: Khách hàng: QUỲNH THIÊN

    Địa chỉ: Đà Nẵng  - Mua: 10 Nước Cốt Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 10/01/2020: Khách hàng: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

    Địa chỉ: Hải Phòng  - Mua: 4 Viên Nhàu Nguyên Chất, 4 Nước Cốt Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 07/01/2020: Khách hàng: NGUYỄN TIẾN HÙNG

    Địa chỉ: Vĩnh Phúc  - Mua: 2 Bột Nhàu, 20 Xà Bông Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 06/11/2019: Khách hàng: 장선숙

    Địa chỉ: Incheon, Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg- Mua: 5 Noni Juie (노니 주스)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3 - Hình 4 - Hình 5


Ngày 06/11/2019: Khách hàng: 장선숙

    Địa chỉ: Gyeonggi-do, Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg- Mua: 15 Noni Capsules (노니 캡슐)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3 - Hình 4


Ngày 06/11/2019: Khách hàng: Han Seon Hee

    Địa chỉ: Kyung Nam Kimhae City, Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg- Mua: 5 Noni Juie (노니 주스)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3


Ngày 06/11/2019: Khách hàng: Park Yun Kyung

    Địa chỉ: Kyung Nam Kimhae City, Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg- Mua: 5 Noni Juie (노니 주스)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 04/01/2020: Khách hàng: MỸ CHÂU

    Địa chỉ: Quảng Ngãi  - Mua: 5 Bột Nhàu, 5 Viên Nhàu Nguyên Chất

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 04/01/2020: Khách hàng: NGUYỄN THỊ THUÝ DIỄM

    Địa chỉ: Cần Thơ  - Mua: 10 Viên Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 04/01/2020: Khách hàng: NGUYỄN THỊ BÉ

    Địa chỉ: Thừa Thiên Huế  - Mua: 3kg Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 03/01/2020: Khách hàng: Mr. TÍN

    Địa chỉ: Đà Nẵng  - Mua: 11kg Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 03/01/2020: Khách hàng: PHẠM THỊ CHUNG

    Địa chỉ: Quảng Ninh  - Mua: 10 Nước Cốt Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 01/01/2020: Khách hàng: ĐỖ THỊ THUYẾT

    Địa chỉ: Phú Thọ  - Mua: 5kg Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 


THÁNG 12/2019


Ngày 30/12/2019: Khách hàng: BÙI THỊ THUÝ

    Địa chỉ: Hưng Yên  - Mua: 2 Viên Nhàu (Noni Pill)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 30/12/2019: Khách hàng: THÁI CHÂU

    Địa chỉ: Đồng Nai  - Mua:  3 Bột Nhàu (Huong thanh noni powder)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 26/12/2019: Khách hàng: NGUYỄN MẠNH TOÀN

    Địa chỉ: Hưng Yên  - Mua: 10kg Trái Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 25/12/2019: Khách hàng: Ms. TUYẾT

    Địa chỉ: Tây Ninh  - Mua: 10 Nước Cốt Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 19/12/2019: Khách hàng: TRẦN VĂN DUẬT

    Địa chỉ: Bắc Ninh  - Mua: 13kg Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 19/12/2019: Khách hàng: HOÀNG THỊ TRÚC

    Địa chỉ: Bà Rịa Vũng Tàu  - Mua: 8 Viên Nang Nhàu, 5 Nước Cốt Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 16/12/2019: Khách hàng: QUỲNH THIÊN

    Địa chỉ: Đà Nẵng  - Mua: 10 Nước Cốt Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 12/12/2019: Khách hàng: PHÙNG THỊ LONG

    Địa chỉ: Yên Bái  - Mua: 2kg Trái Nhàu Khô (노니 열매)

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 10/12/2019: Khách hàng: DƯƠNG THỊ HUYỀN

    Địa chỉ: Hà Nội  - Mua: 60kg Trái Nhàu Khô (노니 열매)

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 10/12/2019: Khách hàng: HUỲNH CÔNG TUẤN THANH

    Địa chỉ: Tây Ninh  - Mua: 6 Noni Pill (노니 알약)

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 10/12/2019: Khách hàng: LÝ MINH HỒNG

    Địa chỉ: Sóc Trăng  - Mua: 2 Noni Juice (노니 주스)

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 09/12/2019: Khách hàng: ĐẶNG THỊ HƯƠNG

    Địa chỉ: Hải Dương  - Mua: 10kg Dry Noni Fruit (노니 열매)

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 06/12/2019: Khách hàng: VÕ THỊ PHƯỢNG HỒNG

    Địa chỉ: Tây Ninh  - Mua: 10 Noni Soap (노니 비누)

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 06/12/2019: Khách hàng: NGUYỄN THỊ TUYỀN

    Địa chỉ: Hải Phòng  - Mua: 20kg Dry Noni Fruit (노니 열매)

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 06/12/2019: Khách hàng: ĐỖ KIM ÁNH

    Địa chỉ: Đà Nẵng  - Mua: 20kg Dry Noni Fruit (노니 열매)

    Hình ảnh: Hình 1

 

 


XEM THÊM THÔNG TIN GỬI HÀNG 3 THÁNG GẦN NHẤT: http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/guide_hand-noni-dai-ly-nhau-thai-hung.gif

 

Năm 2019:  Tháng 12 -Tháng 11 - Tháng 10 ...