Sản phẩm khác
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 3
  • Truy cập hôm nay: 216
  • Lượt truy cập: 397533
  • Số trang xem: 505505
  • Tổng số danh mục: 39
  • Tổng số sản phẩm: 44
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA
KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA

TRA CỨU THÔNG TIN HÀNG GỬI TỚI KH BẰNG ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

------oOo------
http://static.vatgia.com/css/multi_css_v2/standard/icon_cart_2.gif THÔNG TIN KHÁCH HÀNG GỒM: Họ và Tên - Mã hàng (Click để xem thông tin)

 

 

THÁNG 07/2015

 

 

 

Ngày 06/07/2015: Khách hàng: PHẠM VIỆT HÙNG

     Địa chỉ: Đà Nẵng - Mã hàng: CB722818833VN

     Mua: 15 chai Nước Cốt Nhàu Nguyên Chất (Pure noni juice) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 06/07/2015: Khách hàng: VÕ THỊ NAM

     Địa chỉ: Thái Nguyên - Mã hàng: CB722818847VN

     Mua: 10 hộp Viên Nhàu (Noni Pill) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 06/07/2015: Khách hàng: BÙI BÍCH LIỄU / Anh VÃNG

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB722818855VN

     Mua: 5 hộp Viên Nhàu (Noni Pill) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 05/07/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ HẢI LINH

     Địa chỉ: Hưng Yên - Mã hàng: Gửi xe Hoàng Long

     Mua: 50 kg Lá Nhàu Khô (Noni Leaf) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 04/07/2015: Khách hàng: YU IL SANG

     Địa chỉ: Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg  - Mã hàng: CP762148235VN & CP762148249VN

     Mua: 30 hộp Viên Nhàu (Noni pill), 100 cục Xà Bông Nhàu (Noni soap)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3 - Hình 4

 

Ngày 03/07/2015: Khách hàng: DƯƠNG MINH HÙNG

     Địa chỉ: Phú Thọ - Mã hàng: EF729969625VN

     Mua: 4 hộp Viên Nang Nhàu, 20 cục Xà Phòng Nhàu - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 01/07/2015: Khách hàng: KIM MIN JI

     Địa chỉ: Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg  - Mã hàng: CP765148354VN & CP762148345VN

     Mua: 40 hộp Bột Nhàu (Noni powder), 5 cục Xà Bông Nhàu (Noni soap)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3 - Hình 4

 

Ngày 01/07/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ HUYỀN

     Địa chỉ: Hưng Yên - Mã hàng: EF729684597VN

     Mua: 10 hộp Bột Nhàu (Noni powder) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 


 

THÁNG 06/2015

 

 

 

Ngày 29/06/2015: Khách hàng: VŨ VĂN THÀNH

     Địa chỉ: Hưng Yên - Mã hàng: CB722811676VN

     Mua: 6 kg Quả Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 28/06/2015: Khách hàng: HOÀNG THỊ HIẾU

     Địa chỉ: Thái Nguyên - Mã hàng: EF729939218VN

     Mua: 2 hộp Trà Trái Nhàu (Noni tea) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 28/06/2015: Khách hàng: BÙI THỊ TOAN

     Địa chỉ: Quảng Ninh - Mã hàng: CB724748738VN

     Mua: 10 kg Quả Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 28/06/2015: Khách hàng: NGUYỄN VĂN DŨNG

     Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: CB722811512VN

     Mua: 3 kg Rễ Cây Nhàu - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 26/06/2015: Khách hàng: LÊ MỸ HÒA

     Địa chỉ: Vũng Tàu - Mã hàng: CB724748769VN

     Mua: 4 chai Nước Cốt Nhàu Nguyên Chất (Pure Noni Juice) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 25/06/2015: Khách hàng: HA MIN JUNG & PARK MI HEE

     Địa chỉ: South Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg  - Mã hàng: CP762148796VN & CP762148805VN

     Mua: 29 hộp Bột Nhàu (Noni powder), 11 hộp Viên Nhàu (Noni pill)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3 - Hình 4

 

Ngày 25/06/2015: Khách hàng: HOÀNG THỊ HIẾU

     Địa chỉ: Thái Nguyên - Mã hàng: RV729073272VN

     Mua: 10 hộp Viên Nang Nhàu (Morinda KA) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 25/06/2015: Khách hàng: ĐẶNG TRẦN THƠM

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB724748772VN

     Mua: 5 chai Nước Cốt Nhàu Nguyên Chất (Pure Noni Juice) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 23/06/2015: Khách hàng: LÊ XUÂN HOÀN

     Địa chỉ: Hưng Yên - Mã hàng: CB724748809VN & CB724748812VN

     Mua: 60 kg Quả Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 23/06/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ VIỆT

     Địa chỉ: Hải Dương - Mã hàng: CB724748843VN

     Mua: 1 hũ Quả Nhàu Ngâm Đường - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 23/06/2015: Khách hàng: NGUYỄN VĂN THẮNG

     Địa chỉ: Hải Phòng - Mã hàng: RV718270890VN

     Mua: 2 hộp Viên Nang Nhàu - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 23/06/2015: Khách hàng: PHẠM ĐỨC TIỆP

     Địa chỉ: Quảng Ninh - Mã hàng: CB724748857VN

     Mua: 10 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 18/06/2015: Khách hàng: NGÔ NỮ NHƯ QUỲNH

     Địa chỉ: Đà Nẵng - Mã hàng: EF729386531VN

     Mua: 6 hộp Bột Nhàu (Noni powder), 5 hộp Viên Nhàu (Noni pill), 20 Xà Bông Nhàu (Noni soap)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 15/06/2015: Khách hàng: NGUYỄN VĂN ĐỆ

     Địa chỉ: Thái Bình - Mã hàng: CB724748741VN

     Mua: 10 kg Quả Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 14/06/2015: Khách hàng: NGUYỄN HÙNG VƯƠNG

     Địa chỉ: Nam Định - Mã hàng: CB724748755VN

     Mua: 20 kg Quả Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 12/06/2015: Khách hàng: PHẠM THỊ LAN

     Địa chỉ: Hà Tĩnh - Mã hàng: CB724748790VN

     Mua: 7 hộp Bột Nhàu (Noni powder) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 12/06/2015: Khách hàng: CAO THỐNG

     Địa chỉ: Hà Tĩnh - Mã hàng: CB724748786VN

     Mua: 2 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 11/06/2015: Khách hàng: ĐẶNG TRẦN THƠM

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB724748826VN

     Mua: 5 chai Nước Cốt Nhàu (Noni Juice) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 11/06/2015: Khách hàng: NGÔ NỮ NHƯ QUỲNH

     Địa chỉ:Đà Nẵng - Mã hàng: EF729063655VN

     Mua: 4 hộp Bột Nhàu (Noni powder) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 10/06/2015: Khách hàng: JACKIE LE

     Địa chỉ: The USA http://4.bp.blogspot.com/-Gnft9Mcimv4/VXgH6_bhM5I/AAAAAAAAErE/H6LunfyjOS0/s1600/US_flag_noni.svg.png - Mã hàng: RR765332788VN

     Mua: 4 Hộp Viên Nang Nhàu (Morinda KA) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 10/06/2015: Khách hàng: TRỊNH VĂN DƯƠNG

     Địa chỉ: Nam Định - Mã hàng: CB724748830VN

     Mua: 10 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 09/06/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ TUYÊN

     Địa chỉ: Hải Dương - Mã hàng: CB724748865VN

     Mua: 15 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 09/06/2015: Khách hàng: LÊ THỊ BÍCH VÂN

     Địa chỉ: Bình Dương - Mã hàng: RV718263275VN

     Mua: 15 Noni Soap - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 08/06/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ VIỆT

     Địa chỉ: Hải Dương - Mã hàng: CB724748874VN

     Mua: 10 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 02/06/2015: Khách hàng: TRẦN THỊ QUỲ

     Địa chỉ: Nam Định - Mã hàng: CB724747919VN

     Mua: 15 hộp Viên Nhàu (Noni pill), 5 hộp Bột Nhàu (Noni powder), 10 Xà Bông Nhàu (Noni soap)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 01/06/2015: Khách hàng: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

     Địa chỉ: Quảng Ninh - Mã hàng: CB724748097VN & CB724748070VN

     Mua: 31 kg Trái Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 01/06/2015: Khách hàng: NGUYỄN TRUYỀN THANH

     Địa chỉ: Nha Trang - Mã hàng: CB724748049VN

     Mua: 4 kg Quả Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

Ngày 01/06/2015: Khách hàng: ĐẶNG TRẦN THƠM

     Địa chỉ: Hà Nội - Mã hàng: CB724748066VN

     Mua: 3 chai Nước Cốt Nhàu Nguyên Chất, 3 kg Quả Nhàu Khô - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 


THÁNG 05/2015

 

 

 

Ngày 31/05/2015: Khách hàng: NGUYỄN XUÂN QUANG

     Địa chỉ: Quảng Ninh - Mã hàng: CB724746224VN

     Mua: 7 hộp Viên Nhàu (Noni pill) - Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2 - Hình 3

 

....

Xem thêm thông tin khách hàng Tháng 05/2015 http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/guide_hand-noni-dai-ly-nhau-thai-hung.gif

 

 


XEM THÊM THÔNG TIN GỬI HÀNG: http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/guide_hand-noni-dai-ly-nhau-thai-hung.gif

Năm 2015: Tháng 01 - Tháng 02 - Tháng 03 - Tháng 04 - Tháng 05 - Tháng 06

Năm 2014: Tháng 01 - Tháng 02 - Tháng 03 - Tháng 04 - Tháng 05 - Tháng 06

                        Tháng 07 - Tháng 08 - Tháng 09 - Tháng 10 - Tháng 11 - Tháng 12

Năm 2013: Tháng 01 - Tháng 02 - Tháng 03 - Tháng 04 - Tháng 05 - Tháng 06

                        Tháng 07 - Tháng 08 - Tháng 09 - Tháng 10 - Tháng 11 - Tháng 12