Sản phẩm khác
THỐNG KÊ
  • Khách đang online: 7
  • Truy cập hôm nay: 97
  • Lượt truy cập: 1598532
  • Số trang xem: 1911550
  • Tổng số danh mục: 40
  • Tổng số sản phẩm: 46
QUẢNG CÁO
Bạn đang ở: Trang chủ » KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA
KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA

TRA CỨU THÔNG TIN HÀNG GỬI TỚI KHÁCH

------oOo------
 
http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Mua-qua-nhau-noni-ban-trai-nhau-ban-qua-nhau-kho-noni-juice-noni-ball.jpg THÔNG TIN GỬI HÀNG: Họ và Tên & Hình ảnh gửi hàng (Click để xem thông tin)
 
THÁNG 07/2020
 
 

Ngày 29/07/2020: Khách hàng: Nguyễn Hồng Phúc

    Địa chỉ: Khánh Hoà  - Mua: 2 Noni Juice Huong Thanh

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 29/07/2020: Khách hàng: Đỗ Thế Anh Tú

    Địa chỉ: Đồng Nai  - Mua: 2 Nước Nhàu Nguyên Chất

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 22/07/2020: Khách hàng: Nguyễn Thị Lụa

    Địa chỉ: Đăk Lăk  - Mua: 5 Nước Cốt Nhàu Nguyên Chất

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 22/06/2020: Khách hàng: Yoon Sang Ho

    Địa chỉ: Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg- Mua: 30 Noni Juice (노니 주스)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 16/07/2020: Khách hàng: Phạm Văn Thanh

    Địa chỉ: Hải Dương  - Mua: 5kg Trái Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 13/07/2020: Khách hàng: Đoàn Văn Tùng

    Địa chỉ: Hải Dương  - Mua: 10kg Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 10/07/2020: Khách hàng: Nguyễn Thị Thuần

    Địa chỉ: Hải Dương  - Mua: 4kg Nhàu Khô (Dry Noni Fruit)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 10/07/2020: Khách hàng: Lê Văn Tuấn

    Địa chỉ: Quảng Nam  - Mua: 2 Nước Cốt Nhàu Hương Thanh

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 01/07/2020: Khách hàng: Ms. Trang

    Địa chỉ: Bắc Giang  - Mua: 5 Nước Cốt Nhàu (Noni Juice)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

 

 
THÁNG 06/2020
 

Ngày 22/06/2020: Khách hàng: 원소윤

    Địa chỉ: Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg- Mua: 10 Noni Capsules (노니 캡슐)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 17/06/2020: Khách hàng: Nguyễn Hữu Linh

    Địa chỉ: Long An  - Mua: 3 Nhàu Ngâm Đường

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 11/06/2020: Khách hàng: Nguyễn Hữu Hiệp

    Địa chỉ: Hà Nội  - Mua: 3 hũ Trái Nhàu Ngâm Đường

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 09/06/2020: Khách hàng: Bùi Thị Thuỷ

    Địa chỉ: Hưng Yên  - Mua: 1 Viên Nhàu Hương Thanh (Huong Thanh Noni Pill)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

 

 

 
THÁNG 05/2020
 

Ngày 25/05/2020: Khách hàng: Thanh Trâm

    Địa chỉ: Hà Nội  - Mua: 2kg Trái Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 23/05/2020: Khách hàng: Đồng Thị Xuân Quý

    Địa chỉ: Vũng Tàu  - Mua: 2kg Quả Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 12/05/2020: Khách hàng: Mr. Tín/ Younbongsik

    Địa chỉ: Đà Nẵng  - Mua: 2kg Nhàu Khô, 4 Xà Bông Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 11/05/2020: Khách hàng: Trần Thị Hà

    Địa chỉ: Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg- Mua: 2 Noni Pill (니 알약)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 08/05/2020: Khách hàng: Nguyễn Thuý Kiều

    Địa chỉ: Vĩnh Long  - Mua: 4 Nước Cốt Nhàu Hương Thanh

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 02/05/2020: Khách hàng: Bùi Hữu Tài

    Địa chỉ: Bắc Ninh  - Mua: 6 Viên Nang Nhàu (Noni Capsules)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

 

 
THÁNG 04/2020
 

Ngày 20/04/2020: Khách hàng: Đỗ Quốc Tuấn

    Địa chỉ: Hà Nội  - Mua: 2 Viên Nang Nhàu (Morinda KA)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 15/04/2020: Khách hàng: Ms. Trang

    Địa chỉ: Bắc Giang  - Mua: 2 Nước Cốt Nhàu Hương Thanh

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 13/04/2020: Khách hàng: Trần Thị Hồng

    Địa chỉ: Nghệ An  - Mua: 5kg Rễ Nhàu, 5kg Trái Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 11/04/2020: Khách hàng: Hoàng Thảo

    Địa chỉ: Quảng Ninh  - Mua: 1 Viên Nang Nhàu, 1 kg Trái Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 11/04/2020: Khách hàng: Trần Văn Lân

    Địa chỉ: Thanh Hoá  - Mua: 1 Nước Cốt Trái Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 10/04/2020: Khách hàng: Mộng Tuyền

    Địa chỉ: Tây Ninh  - Mua: 11 Nước Cốt Nhàu Hương Thanh

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 18/04/2020: Khách hàng: Ms. Trang

    Địa chỉ: Bắc Giang  - Mua: 5 Nước Cốt Nhàu Hương Thanh

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

 

 
THÁNG 03/2020
 

Ngày 28/03/2020: Khách hàng: 심완섭

    Địa chỉ: Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg  - Mua: 10 Noni Pill (노니 알약)

    Hình ảnh: Hình 1 - Video

 

Ngày 25/03/2020: Khách hàng: Nguyễn Hữu Hoàng

    Địa chỉ: Quảng Nam  - Mua: 5kg Trái Nhàu Khô (Noni Fruit)

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 25/03/2020: Khách hàng: Nguyễn Hồng Phúc

    Địa chỉ: Khánh Hoà  - Mua: 2 Noni Juice (노니 주스)

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 18/03/2020: Khách hàng: Trần Văn Lân

    Địa chỉ: Thanh Hoá  - Mua: 2 Nhàu Ngâm Đường, 1 Nước Cốt Nhàu, 0.5kg Rễ Nhàu

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 16/03/2020: Khách hàng: Chị MINH

    Địa chỉ: Vĩnh Phúc  - Mua: 2kg Rễ Nhàu (노니 뿌리)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 13/03/2020: Khách hàng: Hồng Bùi

    Địa chỉ: Bắc Giang  - Mua: 10 Noni Capsules (노니 캡슐)

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 10/03/2020: Khách hàng: Chị VI

    Địa chỉ: Korea http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/Korea-nhau-nuoc-cot-nhau-vien-nhau-bot-nhau-noni-juice-powder-pill-capsules.jpg  - Mua: 10 Noni Pill (노니 알약)

    Hình ảnh: Hình 1 - Video

 

Ngày 09/03/2020: Khách hàng: Nguyễn Ngọc Sớm

    Địa chỉ: Hải Dương - Mua: 5 Noni Juice (노니 주스)

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 06/03/2020: Khách hàng: Nguyễn Thị Phương

    Địa chỉ: Hải Phòng - Mua: 5 Nước Cốt Nhàu 600ml, 5 Viên Nhàu Nguyên Chất

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

Ngày 06/03/2020: Khách hàng: Đỗ Thị Thuyết

    Địa chỉ: Phú Thọ - Mua: 5kg Trái Nhàu Khô (노니 과일)

    Hình ảnh: Hình 1

 

Ngày 03/03/2020: Khách hàng: HOÀNG THỊ HIÊN

    Địa chỉ: Quảng Ninh  - Mua: 1 Viên Nhàu Nguyên Chất, 1 Viên Nhàu, 1kg Nhàu Khô

    Hình ảnh: Hình 1 - Hình 2

 

 


XEM THÊM THÔNG TIN GỬI HÀNG 3 THÁNG GẦN NHẤT: http://nhau.com.vn/uploads/useruploads/nhau_com_vn/guide_hand-noni-dai-ly-nhau-thai-hung.gif

    Năm 2020: Tháng 03 - Tháng 02 - Tháng 01

 

    Năm 2019:  Tháng 12 -Tháng 11 - Tháng 10 ...